ChatBox: Luni pana Vineri, intre orele 8:00 si 17:00

Plăci polistiren expandat Isomaster EPS H-80 G 6cm-1m2

20,71 RON(17,40 RON+tva)
Pe stoc: 480 m2
m2
Disponibil pe stoc: 4 m2
Unitate cantitativă disponibilă pentru cumpărare (dimensiunea balotului): 4 m2

Material: polistiren expandat gri (EPS) cu conductivitate termică îmbunătățită, aditiv de grafit
Denumire tip: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70) , -)3-TR150
Factor de conductivitate termică: 0,031 W/m.K
Marcaj: dungă roșie
Clasa de protectie la foc: E (conform EN 13501-1)
Standard de produs relevant: EN 13163
Grosime: 6 cm
premep.ro

Aveti o intrebare?

Colegul nostru  vă stă la dispoziție: 
Scrieți-ne sau sunați la: +40 746 050 014

Plăci polistiren expandat Isomaster EPS H-80 G 6cm-1m2
20,71 RON(17,40 RON+tva)
m2

Descriere

Proprietăți tehnice

Denumirea produsului

Isomaster EPS H-80-G

Dimensiune, ambalaj

Plăci de 50cm×100cm, 2-25 cm grosime, in balot

Scop și domeniu de utilizare

Sisteme termoizolatoare fatade, material termoizolant panou din polistiren expandat. Datorită proprietăților sale de izolare termică mai bune decât materialul de izolație EPS tradițional, aceeași valoare de izolație poate fi obținută cu o grosime mai mică. Trebuie lipit cu lipici Thermomaster Fix Premium. ISOMASTER EPS H-80-G Silver este necesar pentru lipirea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui, la lumină difuză sau la vreme caldă. Este întotdeauna necesară o fixare mecanică potrivită pentru suprafața de bază. După lipirea lui pe fațadă, trebuie netezită cât mai curând posibil, în câteva zile!

Material

Polistiren expandat gri (EPS) cu conductivitate termică îmbunătățită

Proprietăți Metoda de test Caracteristica produsului
Precizia dimensională a grosimii EN 823 T1 (±1mm)
Precizia dimensională a lungimii EN 822 L2 (±2mm)
Precizie dimensională a lățimii EN 822 W2 (±2mm)
Perpendicularitate EN 824 S2 (±2mm/1000mm)
Planeitate EN 825 P5 (±5mm)
Rezistenţă la încovoiere EN 12089 BS125 (min. 125kPa)
Rezistenţă la compresiune la o deformaţie de 10% EN 826 CS(10)80 (min. 80kPa)
Stabilitate dimensională în condiţii de laborator normale
constante
EN 1603 DS(N)2 - (23ºC és 50% condiții umiditate: ≤0,2%)
Constanța dimensională într-un spațiu dat de temperatură și umiditate EN 1604 DS(70,-)3 - (70ºC și 48 ore: ≤3%)
Rezistenţă la tracţiune perpendiculară pe feţe EN 1607 TR150 (min. 150kPa)
Clasă de reacţie la foc EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Coeficient de conductivitate termică (λD) EN 12667 0,032 W/(m.K)
Rezistenţa termică (la o grosime nominală de 50mm) EN 12667 1.55 m2.K/W
Numărul rezistenței la difuzia vaporilor (μ) EN 12086 20-40

 

Denumirea tipului și clasificarea produsului:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)3-TR150

Reguli pentru depozitarea și depozitarea acestuia:

În spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de căldură şi umezeală

Garanţie:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea facturii.

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Este un produs care nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

Műszaki tulajdonságok

Termék megnevezése

Isomaster EPS H-80-G

Forgalmazza

MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a
www.masterplastgroup.com

Mérete, kiszerelése

50cm×100cm táblákban, 2-25 cm vastagságban, bálázva

Rendeltetése és felhasználási területe

Homlokzati hőszigetelő rendszerek, expandált polisztirolból készült táblás hőszigetelőanyaga. A hagyományos EPS szigetelő anyagnál kedvezőbb hőszigetelési tulajdonsága miatt azonos szigetelési érték kisebb vastagsággal is elérhető. Ragasztása Thermomaster Fix Premium ragasztóval történjen. Közvetlen napsugárzásnak, szórt fénynek kitett felületre, meleg időben történő ragasztás esetén ISOMASTER EPS H-80-G Silver alkalmazása szükséges. Alapfelületnek megfelelő mechanikai rögzítés mindig szükséges. Homlokzatra történő ragasztását követően minél előbb, néhány napon belül glettelni kell!

Anyaga

Javított hővezetési tényezőjű, szürke színű expandált polisztirol (EPS)

Tulajdonságok Vizsgálati módszer Termékjellemző
Vastagsági méretpontosság EN 823 T1 (±1mm)
Hosszúsági méretpontosság EN 822 L2 (±2mm)
Szélességi méretpontosság EN 822 W2 (±2mm)
Derékszögűség méretpontosság EN 824 S2 (±2mm/1000mm)
Síkbeliség mérettűrése EN 825 P5 (±5mm)
Hajlítószilárdság EN 12089 BS125 (min. 125kPa)
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál EN 826 CS(10)80 (min. 80kPa)
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között EN 1603 DS(N)2 - (23ºC és 50% páratartalom esetén: ≤0,2%)
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben EN 1604 DS(70,-)3 - (70ºC és 48 óra esetén: ≤3%)
Húzószilárdság sík felületre merőleges irányban EN 1607 TR150 (min. 150kPa)
Tűzvédelmi osztálybasorolás EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Hővezetési tényező (λD) EN 12667 0,032 W/(m.K)
Hővezetési ellenállás (50mm névleges vast. esetén) EN 12667 1.55 m2.K/W
Páradiffúziós ellenállási szám (μ) EN 12086 20-40

 

A termék típusjelölése, osztályba sorolása:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)3-TR150

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Nedvességtől védett helyen tárolandó. Sugárzó hőtől, közvetlen napsugárzástól a tárolás során is fokozottan védeni kell!

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

MSZ EN 13163, MSZ EN 13172, MSZ 7573

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

 

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Proprietăți tehnice

Denumirea produsului

Isomaster EPS H-80-G

Dimensiune, ambalaj

Plăci de 50cm×100cm, 2-25 cm grosime, in balot

Scop și domeniu de utilizare

Sisteme termoizolatoare fatade, material termoizolant panou din polistiren expandat. Datorită proprietăților sale de izolare termică mai bune decât materialul de izolație EPS tradițional, aceeași valoare de izolație poate fi obținută cu o grosime mai mică. Trebuie lipit cu lipici Thermomaster Fix Premium. ISOMASTER EPS H-80-G Silver este necesar pentru lipirea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui, la lumină difuză sau la vreme caldă. Este întotdeauna necesară o fixare mecanică potrivită pentru suprafața de bază. După lipirea lui pe fațadă, trebuie netezită cât mai curând posibil, în câteva zile!

Material

Polistiren expandat gri (EPS) cu conductivitate termică îmbunătățită

Proprietăți Metoda de test Caracteristica produsului
Precizia dimensională a grosimii EN 823 T1 (±1mm)
Precizia dimensională a lungimii EN 822 L2 (±2mm)
Precizie dimensională a lățimii EN 822 W2 (±2mm)
Perpendicularitate EN 824 S2 (±2mm/1000mm)
Planeitate EN 825 P5 (±5mm)
Rezistenţă la încovoiere EN 12089 BS125 (min. 125kPa)
Rezistenţă la compresiune la o deformaţie de 10% EN 826 CS(10)80 (min. 80kPa)
Stabilitate dimensională în condiţii de laborator normale
constante
EN 1603 DS(N)2 - (23ºC és 50% condiții umiditate: ≤0,2%)
Constanța dimensională într-un spațiu dat de temperatură și umiditate EN 1604 DS(70,-)3 - (70ºC și 48 ore: ≤3%)
Rezistenţă la tracţiune perpendiculară pe feţe EN 1607 TR150 (min. 150kPa)
Clasă de reacţie la foc EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Coeficient de conductivitate termică (λD) EN 12667 0,032 W/(m.K)
Rezistenţa termică (la o grosime nominală de 50mm) EN 12667 1.55 m2.K/W
Numărul rezistenței la difuzia vaporilor (μ) EN 12086 20-40

 

Denumirea tipului și clasificarea produsului:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)3-TR150

Reguli pentru depozitarea și depozitarea acestuia:

În spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de căldură şi umezeală

Garanţie:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea facturii.

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Este un produs care nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

 

premep.ro